Innoventis-Pharma ondersteunt de zelfstandige apotheker in het brengen van een uniek verhaal waarmee hij zich differentieert en klantenbinding versterkt.  

Dit doen we door apothekers de mogelijkheid te geven om een eigen, gepersonaliseerd merk van hoogkwalitatieve verzorgingsproducten aan te bieden dat hun expertise en authenticiteit weerspiegelt.

De producten en diensten beantwoorden aan de hoogste kwaliteitsvereisten en worden ontwikkeld in samenspraak met klanten-apothekers en toonaangevende organisaties. Zo wordt via een hecht klanten- en partnernetwerk kennis, ervaring en innovatie samengebracht in een uniek verhaal.

Vijf waarden vormen ons DNA: Passie – Integriteit – Respect – Betrokkenheid – Loyauteit.

Onze missie: het versterken van het ecosysteem van de apotheek, waarin de apotheker en zijn klanten verbonden zijn in een uniek verhaal.


Nieuwe technologie en schaalgrootte schudden de kaarten van het gezondheidslandschap grondig door elkaar. Tussenschakels die volgens de consument niet meer voor voldoende toegevoegde waarde staan, worden door hen in vraag gesteld. Consumentengedrag verandert.

Innovatie en sterke klantgerichtheid, emotie en verbondenheid zijn troeven die de apotheker hierbij in handen moet durven nemen.

Daarnaast zijn er door de overvloed aan productinformatie ook nieuwe behoeftes gecreëerd: de consument gaat op zoek naar ankerpunten die hij kan vertrouwen en voldoende authentiek zijn. Vertrouwen ontstaat door empathie, kennis en gepersonaliseerd advies. Authenticiteit door een eigen verhaal te vertellen.  Dit staat lijnrecht tegenover wat het internet en sociale media ons dagelijks aanleveren ... een opportuniteit voor de apotheker.